•  Angst, fobi og OCD

Angst og fobi

Angst kan tilsyneladende komme ud af den blå luft, men er oftest et resultat af belastninger i livet. Angst kan være:

  • Panikangst, hvor man pludselig for voldsomme og ubehagelige anfald af angst, mange bliver bange for at dø under anfaldene.
  • Socialangst, som viser ved angst eller stærk hæmning, når man er sammen med andre mennesker.
  • Fobier, for eks. angst for at flyve, angst for lukkede rum eller angst for hunde, bier etc.
  • Generaliseret angst, hvor man hele tiden føler angst og uro.

Jeg kan hjælpe dig til at forstå, hvad der udløser angsten samt give dig redskaber til at overkomme angsten så du kan genvinde din livskvalitet. Jeg arbejde med både kognitive og følelsesmæssige indgangsvinkler. Desuden er hypnose en rigtig god metode til at overkomme angst.

OCD

OCD viser sig ved tvangshandlinger, som i begyndelsen tjener til at mindske angsten, men som senere fanger personen ind i et tvangsmønster, som det kan være meget svært at komme ud af.
Ligesom i arbejde med angst arbejder jeg både med kognitive og følelsesmæssige problemstillinger. Hypnose er også en god mulighed.

Terapi for angst, fobi og OCD

Terapi er den mest virksomme metode til at overkomme angst og OCD.

Nogle gange er der både ved angst og ved OCD brug for at supplere terapien med medicin, som udskrives af egen læge eller psykiater. Jeg vil selvfølgelig gerne samarbejde med lægen eller psykiateren.

Udover samtaler og kropsøvelser er hypnose, visualisering og mindfulness gode metoder til at overkomme angst.
Livsstilen har også en betydning.
Vi inddrager de metoder, som passer til dig.