•  Selvudvikling

I dag er der en del mennesker, som går til psykolog, ikke fordi de mistrives, men for at lære sig selv bedre at kende og dermed opnå mere plads og glæde i livet.
Andre kommer til psykolog med ønske om coaching omkring enkelte spørgsmål og problemstillinger.
Jeg kan være en sparringspartner i denne proces.

•  Selvtillid

Mange mennesker slider med dårlig selvtillid, som fører til negativ selvsamtale samt stress og ubegrundede bekymringer. Den dårlige selvtillid og negative selvsamtale begrænser livsglæsen og kan i værste fald lede over mistrivsel, angst og depression.
Jeg støtter dig på dig vej mod et mere positivt selvbillede og dermes også et rigere liv.
Samtalerne kan suppleres med hypnose og meditation.

•  HSP / Sensitive personer

HSP eller Højt Sensitive Personer er et nyt begreb: Der er en del af befolkninger, som er mere følsomme end gennemsnittet. Følsomheden gør, at de let bliver sårede, stressede og overstimulerede.
Jeg kan støtte dig igennem en proces, hvor du får større selvaccept, får bedre redskaber til selvbeskyttelse og selvvaretagelse og dermed bedre livskvalitet.