•  Depression

De fleste depressioner er reaktive, dvs. at de kommer pga. belastende livomstændigheder (bl.a. stress). Nogle er arveligt disponerede for depression og har en tendens til at lide under tilbagevendende depressioner.
Depression viser sig bl.a. ved tiltagende træthed, tristhed, søvnproblemer, udmattelse, selvbebrejdelser, irritabilitet og håbløshed. Depression kan være let, moderat eller svær og kan i værste fald føre til selvmordsforsøg eller selvmord.

Som deprimeret kan det være helt håbløst at se en vej ud af depressionen, men den er der.

Terapi er den mest virksomme metode til at overkomme depression. En del deprimerede har dog også brug for medicin i en periode. Medicinen udskrives af enten læge eller psykiater, som jeg selvfølgelig gerne vil samarbejde med.
Jeg arbejder med både tanker/kognition og følelser for at finde baggrunden for depressionen og dermed vejen ud af den.
At overkomme depression betyder ofte at lære at tage bedre være på selv, blive bedre til at mærke sig selv og til at sige fra.
At overkomme depression kan være et hårdt arbejde, men det det er også et livsbekræftende arbejde, som ofte åbner op for bedre livskvalitet.

•  Smerte

At leve iet liv med smerter er oftest ødelæggende for livskvaliteten. Smerter har som regel både en fysisk og en psykisk side. Jeg kan hjælpe dig med psykologisk og livsstilsmæssig smertelindring.
Det er effektivt at supplere samtalerne med meditation og hypnose.