•  Hvem er jeg / CV

Uddannelse

Jeg er uddannet som Cand. Pæd. Psyk, autoriseret af psykolognævnet samt specialist i klinisk psykologi/psykoterapi.

Terapeutisk efteruddannelse i:

 • Dynamisk terapi med tegneterapi (3 år)
 • Traumebehandling
 • Kybernetisk terapi. Kybernetisk terapi er en integrativ dynamisk dybdeterapi med metoder fra samtaleterapi, kropsterapi, meditation, tegneterapi og kognitiv terapi. (3 år)
 • Mange års selvudvikling og uddannelse indenfor meditation/mindfulness.
 • 3 års efteruddannelse i kropsterapi
 • Kommunikation og konfliktløsning.
 • Diplomddannelse i klinisk hypnose.
 • Kognitiv terapi.
 • Uddannelse som mindfulnesinstruktør.
 • 3 års uddannelse som instruktør i mindfulness baseret kognitiv terapi samt 10 års meditationstræning.
 • Uddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi NAP.
 • Efteruddannelse i spiseforstyrrelser (KOK)
 • Jeg deltager fortløbende i faglige kurser, supervision og egenterapi.

Arbejdserfaring

Jeg har i 20 år arbejdet med terapi og krisehjælp i forhold til børn, unge og voksne.

I Årene 1995-2001 har jeg arbejdet som psykolog i Norge.

2001 - 2003: Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
PPR giver hjælp til børn, familier og voksne. Desuden arbejder PPR med organisationspsykologiske opgaver i skoler og børnehaver.

Privatpraksis

Privatpraktiserende siden 1. april 2003.
Medlem af Dansk Psykologforening
Overenskomst med sygesikringen, ydernummer 769967
Tilknyttet Psykologernes Net, Crecea og Dansk Krise Korps
SE 27074464