•  Krisehjælp

Alle mennesker møder på et tidspunkt i deres liv sorg og krise.

Det er ofte en meget barsk oplevelse at stå midt i en krise eller sorg. Det sorg eller kriseramte menneske vil svinge mellem stærke og forskelligtrettede følelser som sorg, vrede, håb, fortvivlelse, glæde etc..
For en stund kan det føles yderst svært at navigere i livet - som om tæpper er trukket væk under en.

I den proces kan det give tryghed og være en god hjælp at have en at støtte sig til - til at hjælpe med at navigere. Med den rette hjælp er det muligt ikke bare at komme igennem krisen, men også at vokse med krisen, så man kommer stærkere, gladere og mere hel ud på den anden side.

Jeg har som psykolog og krisepsykolog stor erfaring med at hjælpe mennesker i sorg og krise. Desuden er jeg en neutral person som kan give både faglig og menneskelig støtte samt hjælpe dig med at finde vej gennem krisen og mod ny styrke og livsglæde.

Sygesikringstilskud

Jeg er tilknyttet sygesikringen. Sygesikringen giver tilskud til psykologbehandling til:

  • røveri, vold og voldtægtsofre
  • pårørende ved dødsfald
  • mennesker med alvorlig kronisk sygdom
  • pårørende til mennesker med alvorlig kronisk sygdom
  • pårørende til mennesker med alvorlig psykisk sygdom
  • sene aborter
  • selvmordsforsøg
  • seksuelle overgreb i barndommen - før 18 år.
  • depression

For at få sygesikringstilskud skal egen læge udskrive en henvisning. Henvisningen giver ret til 12 psykologbehandlinger. Der skal betales en egenandel på 475kr for den første- og 378kr. pr. efterfølgende konsultation (januar 2015 priser).

Andre tilskud

Forsikringsselskaber giver også tilskud til krisehjælp. Mange mennesker har ret til psykologhjælp gennem deres pensions eller husforsikring. Dette kan tjekkes hos forsikringsselskabet.