•  Omsorgssvigt, incest og andre overgreb

Mange mennesker har en barndom med oplevelser af svigt, overgreb og incest.
Barndomsoplevelserne giver ofte problemer med dårlig selvfølelse og selvtillid op igennem voksenlivet - nogle udvikler et selvhad og depression eller føler sig forkerte og anderledes. De dårlige selvfølelser kan også skaffe problemer i voksenlivet, bl.a. med valg af partner og venner, som giver nye dårlige oplevelser.

Andre har haft en ok barndom, men er i voksenlivet så uheldige at komme tæt på skadelige mennesker.

Først af alt: Du er ikke alene. Antallet af mennesker med dårlige oplevelser er alt for højt. Der er mange forskellige tal ude at gå - her nogle af dem:

  • incest og seksuelle overgreb: 5-10%
  • Vold i hjemmet: Op til 25% - ofte i forbindelse med alkohol.
  • Alkoholmisbrug i hjemmet også omkring 25%
  • Vold og mobning på arbejdet på arbejdet: 5 -12%
  • Hertil kommer psykisk vold samt andet misbrug, som der ikke er tal på.

Gennem terapi er det muligt at løse op i de svære oplevelser samt komme frem til livsglæde, ny selvtillig og selvvaretagelse.