•  Pårørende til fysisk og psykisk syge

Når vores nærmeste rammes af fysisk eller psykisk sygdom, kommer vi selv i en vanskelig siruation:
På den ene side skal den syge støttes og forstås så godt som muligt.
På den anden side bliver den pårørende også ramt; den syge forandrer sig (ofte til det værre) og dette giver oplevelser af sorg, krise og ofte også vrede. Samtidig skal den syge støttes og hjælpes både psykologisk og praktisk. Som pårørende kan man let komme til at føle sig alene og magtesløs og efterhåndes også stresset eller deprimeret.

Jeg kan støtte dig igennem den vanskelige tid, hjælpe dig til bedre forståelse af den syge og samtidig til at passe bedre på dig selv.