•  Praktisk

Tidsbestilling

Læg besked på min telefonsvarer eller pr. mail og jeg kontakter dig så hurtigt som muligt.

Afbud

Afbud skal ske pr. telefon senest kl. 15 dagen før aftalt tid - ellers betales fuld pris.

Pris pr. februar 2018

  • En sygesikringskonsultation koster 475kr. for den første og 378kr. for de 11 efterfølgende konsultationer.
  • En privatkonsultation koster fra 925kr.
  • Parkonsultationer koster fra 1150kr pr. time.
  • Ring og hør vedr. øvrige priser.

Ventetid

Aktuel ventetid kan du se her.

Hvem går til psykolog?

Det er der rigtig mange mennesker, som gør i dag. De kommer af mange forskellige årsager, bl.a. ønske om terapi eller krisehjælp eller ønske om selvudvikling. De fleste af de, som går til psykolog er almindelige mennesker, som bare har brug for hjælp i en periode.
Jeg arbejder med voksne, unge, børn, par, grupper og organisationer.

Hvad sker hos psykologen?

Forholdet mellem psykolog og klient er et samarbejde, hvor psykologens opgave er at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for klienten, således at klienten kan (gen)finde sig sit autentiske selv og hermed sine egne ressourcer og løsninger.
Klientens opgave er at tage medansvar for processen, bl.a. ved at bringe de relevante temaer på banen samt arbejde videre med temaerne i tiden mellem aftalerne.
Samarbejdet mellem klient og psykolog er en proces, som bygger på frivillighed, gensidig respekt, sympati og tillid.
Psykologen har tavshedspligt.

Hvor lang tid tager det?

  • En konsultation varer 45 - 50 minutter
  • Et rådgivningsforløb vil oftest tage omkring 3-8 timer.
  • Et korttidsterapeutisk forløb, hvor der arbejdes med afgrænsede temaer tager omkring 8-15 timer.
  • Klienter, som får tilskud fra sygesikringen får 12 timer til krisehjælp.
  • Dybtgående terapi vil tage længere tid, ofte 20-30 timer.