•  Terapi

Der er glidende overgang mellem det, som man kalder krisehjælp og terapi. Normalt vil krisehjælp være et kortere forløb end terapi.

Terapi giver mulighed for at ændre længerevarende og dybe problemstillinger som for eksempel:
- Stress, angst og depression
- Spiseforstyrrelser
- Selvskade og mistrivsel
- Følger af omsorgssvigt, incest og andre overgreb
- Ønske om selvudvikling
- Pårørende til fysisk og psykisk syge samt ved selvmord
- Ønske om selvudvikling
- Parforholdspeoblemer (Se under kommunikation og konfliktløsning)

Terapien vil altid bygge på samtale, som tager fat i både kognitive/tankemæssige, eksistentielle og følelsesmæssige temaer. Desuden kan terapien også indeholde arbejde med kropsøvelser.

Terapien kan suppleres med hypnose, visualisering og/eller mindfulness, som alle er virkningsfulde terapeutiske metoder til at finde fred i sindet. Vi kan inddrage disse metióder i behandlingen, hvis du er interesseret i det.

Livsstil har også en stor betydning for vores psykiske og fysiske velbefindende. Jeg vejleder i livsstil, hvis du ønsker det.

Terapi er et samarbejde mellem psykolog og klient og det er derfor vigtigt, at forholdet mellem klient og psykolog bygger på sympati og tillid.

Terapi skal give lindring og redskaber til at løse problemerne, men terapi er ikke en `lykkepille`. At gå i terapi kræver, at man er indstillet på at komme til aftalerne samt på at arbejde med sig selv - også når det er svært. De fleste oplever, at de svinger følelsesmæssigt - især i starten.
Men arbejdet betaler sig: De fleste siger, at terapi er noget af det bedste, de har gjort for sig selv - at de har fået langt mere glæde, styrke og livskvalitet af at gå i terapi.